top of page

קניון סטאר אילת

בהקמה

קניון הכולל 3 קומות מסחריות מעל 3 קומות חניה תת קרקעיות ותחנה מרכזית אגד

מעל הקניון מתוכנן להקים 300 יחידות דיור

כ- 66,000 מ"ר

אילת

bottom of page