top of page

פארמה דיל

מאוכלס

מבנה חד קומתי, גובה אחסנה 17 מ' , ליקוט באמצעות מלגזת הנגש, כולל 9 עמדות טעינה-פריקה באמצעות משווי גובה ופיתוח סביבתי

כ- 7,000 מ"ר

מבקיעים

bottom of page