top of page

סניפי סופר "יוחננוף"

הסתיים

הקמת 30 סניפים של הרשת הכוללים: מטבח מבשל, מחלקות דגים, בשר, אפייה במבנים עצמאיים ו\או בתוך מתחמים מסחריים.

כ-120,000 מ"ר

ברחבי הארץ

bottom of page