top of page

שכונת "לב הפארק"

הושלם

מתחם המיועד לבניה רוויה וצמודי קרקע לרבות בניה ציבורית בניה מסחרית הכולל ביצוע עבודות פיתוח למגרשים ולשטחים הציבוריים הכולל: מערכות תת קרקעיות, ניקוז, ביוב, מים, תאורה, גינון, השקיה, כבישים, מדרכות, ריהוט גן

כ-400 דונם

רעננה

bottom of page