top of page

בית חולים "רעות"

הושלם

הקמת מחלקות בתוך מבנה קיים, מונשמים, סיעודי, דיאליזה, אשפוז יום, פיזיותרפיה ריפוי ועיסוק, תשושים. הקמת מרחבים מוגנים, בית כנסת, בריכה טיפולית, מערכות מים חמים, מערכות גז רפואי, מערכות חשמל חיוני ועוד

כ- 7,500 מ"ר

תל אביב

bottom of page