top of page

בית כנסת "עולי גאורגיה"

מאוכלס

הקמת בית כנסת הכולל קומת מרתף תת קרקעית המשמש לאולם אירועים ועזרת נשים בקומת יציאה לרבות פיתוח סביבתי

כ- 400 מ"ר

אשדוד

bottom of page